Hidetoshi Maeda Shibaura Institute of Technology School of Architecture
Urban design lab
芝浦工業大学 建築学部 大学院建設工学専攻 都市デザイン研究室 前田英寿

Kashiwa 2019

都市デザイン研究室は2017年度から一般社団法人柏アーバンデザインセンター(UDC2)と千葉県柏市柏駅周辺の共同研究を行っています See Kashiwa
2019年度は柏駅ダブルデッキでユニットハウスの社会実験が始まりました See Kashiwa 2019
Lab collaborates Urban design center Kashiwa since 2017 around Kashiwa Station, Kashiwa City, Chiba Prefecture.
190510unit-house1.jpg 190510unit-house2.jpg 190510unit-house3.jpg
190510unit-house4.jpg 190510unit-house5.jpg 190510unit-house6.jpg
ユニットハウス社会実験190312・190410・190425・190514検討結果報告・190530実施案決定(修士1年)
190801unithouse1.jpg 190801unithouse2.jpg 190801unithouse3.jpg
190801設置直後
190909kashiwa-unithouse.jpg 200308柏テラス運用1.jpg 200308柏テラス運用2.jpg
190908供用開始
190510理事会・190514戦略会議・190606グランドデザイン推進委員会・190612戦略会議・190706アーバンデザイン会議・190724戦略会議・190830戦略会議・200117戦略会議・200226戦略会議・200312戦略会議

©2023 Hidetoshi Maeda Shibaura Institute of Technology School of Architecture Urban design lab